Begravningsplats för husdjur

Begravningsplatsen för smådjur i Aunela i Borgå

Begravningsplatsen för smådjur i Borgå

Vid skogskanten i Aunela, intill Ruskis naturskyddsområdet i Borgå, ligger begravningsplatsen för smådjur. Adressen är Strandgatan 3, Borgå.

Begravningsplatsen har varit i användning sedan 1980-talet och platsen är fridfull. Många personliga minnes- och gravstenar samt minnesföremål skildrar husdjurens historier samt vittnar om djurägarnas tacksamhet, saknad och sorg. Begravningsplatsen nås bekvämt med bil och även till fots. Det vackra och fridfulla området är en trösterik plats för husdjurets ägare där man kan minnas gemensamma stunder.

Hyran för en gravplats är 50 €/år. För husdjur kremerade av Porvoon Eläintuhkaus ges 15 % rabatt på årspriset.

Det rådande läget på begravningsplatsen tillåter endast begravning av urnor.

Hyra och skötsel av gravplats

Begravningsarrangemang bör avtalas med Porvoon Eläintuhkaus. Vänligen notera att för närvarande kan endast kremerade husdjur begravas på begravningsplatsen för smådjur i Borgå.

Hyrestid för gravplats enligt avtal. Minimihyrestid är minst 1 år. Hyrestagaren svarar för skötseln av gravplatsen. Graven kan prydas med en minnesskylt, minnesmärke eller minnessten. Porvoon Eläintuhkaus säljer även olika minnesmärken. Blommor kan också hämtas till graven eller planteras, dock inte växter som sprids lätt eller som växer sig stora.

Begravningsplatsen för smådjur i Borgå

Hur hittar du fram?

Längs Strandgatan mot sjukhuset, gravplatsen ligger i skogsbrynet strax efter Pellingevägens korsning. På andra sidan vägen ligger Ruskis naturskyddsområdet och fågeltornet.

Strandgatan 3, 06100 Borgå

Minnessten

På begravningsplatsen för smådjur i Borgå finns en minnessten för djur som har samkremerats. Porvoon Eläintuhkaus fäster ID-brickan för ett djur som har samkremerats på stenen ifall ni inte vill ha brickan som ett minne. Det går även att beställa en personlig namnskylt som fästs på minnesstenen. Fråga efter en namnskylt hos Porvoon Eläintuhkaukselta.

Det är fritt fram att besöka minnesstenen för att minnas sitt avlidna husdjur.

Man kan även besöka begravningsplatsen för smådjur i Borgå med husdjur.

Hyran för en gravplats är 50 €/år. För husdjur kremerade av Porvoon Eläintuhkaus ges 15 % rabatt på årspriset. Hyresperioden för en gravplats är enligt överenskommelse, men minst 1 år. Fråga efter gravplats; puhelinnumero: 040 1898 013, telefonnummer: 040 1898 313.

Gravplatsens hyrestagare kan resa en minnesskylt eller gravsten. Hyrestagaren svarar för skötseln av gravplatsen. Graven kan prydas med blommor och lyktor. Det är även möjligt att köpa gravskötsel som en tilläggstjänst. Puhelinnumero: 040 1898 013
Telefonnummer: 040 1898 313

Det rådande läget på begravningsplatsen tillåter endast begravning av urnor.

Begravning av en urna måste alltid avtalas med den ansvarige för begravningsplatsen, puhelinnumero: 040 1898 013,
telefonnummer: 040 1898 313.
Den gravplats ni hyr märks ut.

Gravplatsens hyrestagare kan resa en minnesskylt eller gravsten.
Minnes- och gravstenarna samt minnesföremålen på begravningsplatsen för smådjur är ofta mycket personliga och vittnar om tacksamhet, sorg och saknad efter husdjurets död. Graven kan prydas med blommor och lyktor. Hyrestagaren svarar för skötseln av gravplatsen.
Det är även möjligt att köpa gravskötsel som en tilläggstjänst.
Puhelinnumero: 040 1898 013
Telefonnummer: 040 1898 313

Urnor och minnesskyltar

Unikt finländskt hantverk.